Home » Feditalimprese Donna Impresa » Gruppo Imprenditoria Femminile Feditalimprese: “L’Impresa è Donna”

Gruppo Imprenditoria Femminile Feditalimprese: “L’Impresa è Donna”

Feditalimprese Donna Impresa: “L’Impresa è Donna”

Gruppo Imprenditoria Femminile della Confederazione Nazionale Feditalimprese

rosita cantale - feditalimprese-donna-impresa